Õnnitlused - Eesti koer Euroopa tipus!Tšehhi Vabariigis Brnos 23.-26.10.2014 toimunud Euroopa Võitja 2014 näitusel võitis juuniorklassi ihaldatuma tiitli Euroopa Juunior Võitja 2014 Faithful Amigo Premier Rose Diamond ehk „meie“ Ronja! Tegemist on läbi aegade esimese nii kõrge tiitliga, mille on võitnud Eestis elav ja ka aretatud leonberger. Euroopa tippu kuulumist kinnitasid ka Euroopa Võitja näitusele eelneval ja järgneval päeval toimunud näituste tulemused. Soovime kasvatajale ja omanikule Kadri Aksinile õnne ja õnnestumisi ka edaspidiseks! 

Viltis leonbergerid.

Täname koolitajat Hedi Savi ja kõiki osavõtjaid ning soovime kõigile lennukaid ideid viltimise vallas.

Uuendatud: Eesti esimene.

Õnnitlused! 

Äsja lõppenud suvi tõi kaasa märkimisväärseid tulemusi erinevates koolitusvaldkondades. 

04.07.2014 sooritasid VP1 (veepääste) eksami Leodania's Fernando ja Marko Ratt ning Cardamine's Alexander ja Katrin Ratt.
07.08.2014 sooritasid KK1 eksami Faithful Amigo Maxime Trijol ja Jaanika Molis.
21.09.2014 sooritasid teraapiakoera ja -juhi eksami Faithful Amigo Chabasse ning Kadri Aksin

Nii edukat koolitusaastat, kui on see aasta, ei ole varem olnud. Kokku on selle aasta jooksul leonbergerid sooritanud edukalt kaheksa eksamit neljal erineval alal. 

Õnnitleme kõiki eksami sooritanud koeri ja koerajuhte! 


Treeningvestid.

Võimalik tellida Eesti Leonbergerite Tõuühingu logo ning enda ja/või koera nimesildiga treeningveste.

Soovi korral võtta ühendust maili teel: info@leonbergerdog.eu
Hea leonbergeri omanik, kasvataja, tõuhuviline.

Meil on hea meel, et olete leidnud tee Eesti Leonbergerite Tõuühing (ELTÜ) kodulehele. Eesti Leonbergerite Tõuühing on asutatud 06. oktoobril 2011 ja on vastu võetud Eesti Kennelliidu liikmeks 03. novembril 2011. Tõuühing ühendab leonbergeri koerte omanikke, kasvatajaid ja teisi tõuhuvilisi isikuid.

Tõuühingu peamiseks eesmärgiks on vastata võimalikult paljude leonbergerite omanike ootustele, sest oma kogemustele tuginedes arvame, et nii nagu on erinevate huvidega leonbergerite omanikke on olemas ka erinevaid leonbergereid. Tahame tõuühingus palju tähelepanu pöörata leonbergerite tervisele. Sama tähtsaks peame koerte koolitust alates sotsialiseerimisest kuni tõsisemate koolitusteni välja, nagu näiteks vetelpääste ja kuulekus. Meie sooviks on, et nii koer kui omanik tunneksid võrdselt rõõmu teineteise olemasolu üle.

Tõuühingu tegevuse kaudu kogutakse ja jagatakse huvilistele teadmisi leonbergeri tõu kohta, abistatakse koeraomanikke kasvatus- ja aretusküsimustes, ning korraldatakse mitmesuguseid toredaid ühisüritusi, võimaldades inimeste vahelist kogemuste vahetamist vahetu suhtlemise teel.

Tõuühingusse kuuludes on Teil võimalik kaasa rääkida leonbergeri tõugu puudutavatel teemadel. Nagu igas tõuühingus, nii esineb ka leonbergerite omanike ja kasvatajate seas pisut erinevaid lähenemisi tõule. Seetõttu on just eriti oluline tõu seisukohast nende võimalikult lai esindatus tõuühingus, sest ainult nii on meil võimalik vältida vähemuste kõrvale jäämist.

Tõu üldise hüvangu nimel püüab Eesti Leonbergerite Tõuühing maksimaalselt panustada tõu aretuse koordineerimisse ja üldsuse teadlikkuse tõstmisse tõust. Liikmena on Teil võimalus sellesse oma panus anda. Eelnimetatud tegevuse kaugemale ulatuvaks eesmärgiks on tagada, et ka aastakümnete pärast on olemas selline vahva koeratõug nagu leonberger, ning seda samal kujul nagu ta kunagi üldsusele tuttavaks sai – sõbraliku iseloomuga, hea tervisega, suurepäraste tööomadustega ja imeilusa välimikuga.


Meie koduleht valmis paljude toredate ja abivalmis inimeste koostööna. Erilised tänusõnad Aili Kivinurmele, Lilith Aspele, Pille Lillepalule, Tiina Ööpikule, Aare Ööpikule, Ülle Kurulile ja OÜ-le Format Arvutid.

Meeldivate kohtumisteni

Eesti Leonbergerite Tõuühing

 

 

Lisamenüü

     


Partnerid


Lauluväljak