Kohustuslikud terviseuuringud:

 • puusadüsplaasia (HD) uuring tulemusega A või B

 • küünarliigese düsplaasia (ED) uuring tulemusega 0 või 1

 • pärilike silmahaiguste uuring -HC, PRA, RD, entroopium, ektroopium, PHTVL/PHPV tulemusega „leiuta“.

Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune.

Paaritushetkel ei või silmauuringutulemus olla vanem kui 24 kuud.

 

Näitusehinne (minimaalnõuded välimikuhindele):

 • hinne “suurepärane” kahelt erinevalt ametlikult näituselt ja kohtunikult vähemalt 19 kuu vanusena. Üks näitustest peab olema rahvusvaheline näitus või erinäitus.

 • koer on aretusreeglitele vastav ka siis, kuital on kinnitatud EST CH (Eesti Välimikutšempion) tiitel.

 

Muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded:

 • Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.
 • Aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. elukuust.
 • Emasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast või 3 pesakonda. Kolmas pesakond on lubatud juhul kui esimese kahe pesakonna kutsikate arv kokku jääb alla 15. Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.
 • Viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat.
 • Emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 12-kuune.
 • Isasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast (viimase paarituse hetkel ei või EKL tõuraamatusse kantud kutsikate arv olla rohkem kui 20). Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.
 • Aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teavitada ka teist ühingut.
 • Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ.

 

Soovituslikud terviseuuringud ja testid

 • Polüneuropaatia LPN1 ja LPN2 geenitest

 • Leukoentsefalomüelopaatia (LEMP) geenitest

 • gonioskoopia - silma iridokorneaalnurga uurimine

 • BH-test või iseloomutest.

 

Aretusreeglid on kinnitatud Eesti Kenneliidu poolt ja kehtivad 01.01.2019-31.12.2023.