EESTI LEONBERGERITE TÕUÜHINGU (ELTÜ) AUKOODEKS
 
 • Annan endast parima, et läviksime kõigi kaaslastega sõbralikult ja mõistvalt. 
 • Annan endast parima, et meie koosviibimised algaksid ja lõpeksid kokkulepitud ajal.
 • ELTÜ koosviibimistel öeldu ja kuuldu on ELTÜ liikmete vaheline info ja see ei kuulu jagamisele ELTÜsse mitte kuuluvate isikutega, välja arvatud juhul, kui koosviibimisel ei lepita kokku teisiti.
 • Juhul, kui ma ei saa koosviibimisel osaleda või jään hiljaks, annan sellest korraldajale ja vastuvõtjale teada.
 • Austan koosviibimise õhkkonda - hoian segajad (omavahelise lobisemise ja mobiiltelefonid) minimaalsel tasemel.
 • Hoia avatud meeli ja mõtlemist: kuulan ära ja austan teiste inimeste vaatenurki, kuitahes erinevad nad minu ilmavaatest ka on.
 • Olen aus ja otsekohene iseenda ja teiste suhtes.
 • Pühendun koosviibimisele ja kaaslastele siin ja praegu täielikult ning tunnen rõõmu, et me üksteisel olemas oleme.
 • Esitan julgelt oma asjakohased küsimused, sest vastused huvitavad ilmselt paljusid.
 • Annan tagasisidet päevakorras olevate teemade kohta esimesel võimalusel – me pole kogunenud selleks, et olla ükskõiksed ja loiud.
 • Ka väljaspool Ühingut ei paku ma ELTÜ liikmeskonda kuuluvatele inimestele ebaausat konkurentsi ega kasuta ELTÜs kuuldut kurjasti.
 • Olen kaaslaste suhtes lugupidav ja hooliv, sest armastan maailma ja iseennast .
 • ELTÜ liige kannatab konstruktiivset kriitikat ja ei võta seda isiklikult.