Siit leiad kasuliku lugemist

 

 

Foto: Kaupo Rõivasepp

 

Koerte kaasamine sekkumistesse tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas on eesmärgipärane kindlale tegevusplaanile ja erialase väljaõppe saanud eksperdi poolt läbiviidav protsess.

Sekkumistes osalevad teraapiakoeratiimid koosnevad eksami sooritanud ja kehtivat litsentsi omavast koerajuhist ja koerast ning nendega koos töötavast eksperdist (sotsiaaltöötjast, pedagoogist, terapeudist jne) vastavalt teenuse iseloomule ja vajadusele. Koerte abil läbiviidavad sekkumised jagunevad:

koerte abil läbiviidav külastus

koerte abil õppimine

koerte abil läbiviidav teraapia

Teraapiakoeraks sobib täiskavanud ehk vähemalt 18 kuud vana koer, kes naudib võõraste inimese tähelepanu ja lähedust seda ise otsides ja pakkudes ilma koerajuhi sunnita. Koer on sõbralik, enesekindel, järjepidevalt koolitatud ning sotsialiseeritud ja hoolitsetud. Kelle omanik teadvustab koera füüsilise ja vaimse tasakaalu hoidmise tähtsust ning pakub oma lemmikule kvaliteetset ja täisväärtuslikku koeraelu.

Teraapiakoeraks pürgijad peavad esmalt läbi tegema sobivustesti ja koeraomanik teoreetilise sissejuhatava kursuse, mis annab ülevaate, millega tegu ja mida tähendab sekkumistes osalemine koerajuhi jaoks. Teraapiakoeratiimi eksami eduka sooritamise järel (http://teraapiakoer.ee/teraapiakoeratiimi-eksami-reeglid-ja-kirjeldus/) saab koeratiim unikaalse ID numbri, kantakse üleriigilisse teraapiakoeratiimide registrisse ning koerajuht saab õiguse astuda Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu tegevliikmeks. Liikmena saab tiim võtta osa korraldavatest koolitustest ning vastavalt soovile ja tiimi (nii koera kui inimese) võimetele, oskustele ning võimalustele panustada leitakse õige suund, sihtrühm ja projektid.

 

Eestis osalevad aktiivselt teist aastat külastuskoertena Tallinna Lastehaigla Neuroloogia osakonnas leonbergerid Faithful Amigo Delamain koduselt Hästi koos omaniku ja koerajuhi Mariaga Lindiga ning Faithful Amigo Chabasse koduselt Fiona omaniku ja koerajuhi Kadri Aksiniga.

 

See aga ei tähenda, et kõik leonbergerid sobivad teraapiakoeraks. Kõik koerad, on eelkõige unikaalsed isendid oma kaasasündinud eripäradega. Nii ei saa ega tohi keegi väita, et teraapiakoera saab aretada. Samuti oleks ohtlik ja vastutustundetu väita, et teraapiakoera järglased on kõik teraapiakoerad. Neil on küll suuremad eeldused, sest vanema/te iseloom pärandub ka lastele, kuid garantiisid ei ole. Sobivus ei ole seega tõupõhine vaid isendipõhine. Samuti omab väga suurt rolli, mida selle hea „materjaliga“ võtab ette ning milliseks õpetab ja kasvatab koera omanik.

Oma kogemuse ja koera Fiona (Faithful Amigo Chabasse) kohta saan väita olles ka tema kasvataja, et ta oli juba mõne nädalaselt eneskindel ja julge kutsikas. Uutes olukordades kohanes kiiresti, otsis inimese tähelepanu ning laste ja väiksemate koerte juuresolekul käitus ettevaatlikult. Iseloom oligi peamine põhjus, mis mind tema juures võlus ning meid lahutamatuteks tegi. Pidasin oluliseks sotsialiseerimist juba alates kolmandast elunädalast nii nagu ka kõigi oma teiste järglastegagi ning tänaseks saan kinnitada, et selline lähenemine tagab tuleviku kodus koera kergema kohanemise ja väldib iseloomuprobleeme tulevikus, mida toob kaasa vähene või sotsialiseerimata jätmine. Fiona on läbinud ka ühiskonnakõlbulikkuse testi ning osaleb minuga koolitustel tänaseni.

 

Ülevaate koostasid Fiona kasvataja, omanik ja koerajuht Kadri Aksin ning Maarja Tali.